Site Overlay

Pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym są karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Karetki pogotowia jadące na sygnale nie muszą reagować na zmianę świateł, a samochody poruszające się po drodze mają obowiązek przepuszczania karetek i powinny zjechać na bok jezdni, żeby ułatwić im przejazd. Podobnie jest ze strażą pożarną, kiedy spieszy się do pożaru albo jakiegoś wypadku.

Policja natomiast ma oczywiste prawo do zatrzymywania kierowców, którzy łamią przepisy o ruchu drogowym, mogą także prowadzić pościgi za przestępcami. Czasami policjanci kierują ruchem, kiedy dochodzi do awarii świateł lub w mieście mają miejsca jakieś wydarzenia religijne, sportowe czy artystyczne i powodują one czasowe wyłączanie z ruchu określonych ulic.

Wówczas należy wykonywać polecenia policjantów oraz reagować na wezwania do poddania się rutynowej kontroli. Ma ona na celu bowiem przede wszystkim utrzymanie porządku na ulicach oraz wyłączenie z ruchu tych kierowców, którzy stwarzają zagrożenie dla innych, będąc pod wpływem alkoholu lub posiadając nie w pełni sprawny samochód.

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że nawet kierowców pojazdów uprzywilejowanych, jeżeli nie jadą do jakiegoś wypadku, obowiązują przepisy ruchu drogowego i pozostali użytkownicy słusznie mają pretensje na przykład do policjantów, jeżeli nadużywają oni swoich przywilejów, które mają przecież służyć jedynie temu, żeby mogli dobrze wypełniać swoje obowiązki.